กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs
The session is invalid